Reglement

  1. Vzw Vlotte Zwemmers

Vzw Vlotte Zwemmers, met hoofdzetel Groenstraat 24 – 2860 Sint-Katelijne-Waver, is een kleine vzw. De vzw heeft als hoofddoel het bevorderen van de motorische vaardigheden van zowel jong als oud, met of zonder beperking, in het water en daarnaast. Tevens draagt de vzw bij tot het aanleren, onderhouden of verbeteren van zwemtechnieken. Dit alles vindt plaats binnen een familiale, recreatieve sfeer. De vzw biedt enkel privélessen of duolessen aan. De zwemlessen vinden plaats op zondagvoormiddag tussen 10u12u30 in het Michielsbad, Clemenceaustraat 160, 2860 SintKatelijne-Waver. Contactgegevens verantwoordelijke: Lotte Decuyper – info@vlottezwemmers.be – 0492/63.51.00

2. Gegevensverwerking

Vzw Vlotte Zwemmers wint de volgende gegevens in: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de ouder(s). Deze gegevens worden enkel gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor volgende doeleinden: verwerking van de gegevens in functie van het lidmaatschap, deelname en verzekering, sportieve voorbereidingen zoals lesvoorbereidingen, voeren van promotie, organiseren van nietsport gerelateerde evenementen, communicatie met klanten (mails etc). De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, andere landen of internationale organisaties. De privacyverklaring wordt via e-mail doorgestuurd en kan je later terugvinden op de website www.vlottezwemmers.be.

3. Foto’s/videobeelden

Tijdens de zwemlessen worden mogelijks foto’s en/of videobeelden genomen. Deze kunnen gebruikt worden voor promotie op de website en sociale media. Indien je dit niet wenst, gelieve dit te laten weten aan de verantwoordelijke.

4. Klachten

 Indien er een klacht of probleem is, wordt deze gemeld bij de lesgever in kwestie. De verantwoordelijke wordt door de lesgever op de hoogte gebracht.

5. Verzekering

De lesgevers zijn verzekerd tijdens de zwemlessen. Bij een voorval tijdens de zwemlessen, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de lesgever en dus ook onder de verzekering van de lesgever.

6. Beperkte verantwoordelijkheden

Noch vzw Vlotte Zwemmers, noch de lesgevers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het zwembad. Dit omvat ook eventuele schade die kan opgelopen worden op de parking van het zwembad. De zwemmertjes en hun ouders zullen het zwembad en zijn uitrusting met zorg behandelen. Indien er toch schade optreedt, door onachtzaamheid of door onvoorzichtigheid, zullen zij deze schade moeten vereffenen.

7. Kleedhokjes

De zwemmertjes die op het uur les hebben, mogen zich omkleden aan de rechterkant van de kleedkamers. De zwemmertjes die op het halfuur les hebben, mogen zich omkleden aan de linkerkant van de kleedkamers. Op de deur naar de kleedhokjes, zal een blad hangen met de starturen zodanig dat je zeker aan de juiste kant binnengaat. De kledij van de zwemmertjes mag blijven hangen in de kleedhokjes. Na afloop de kleedhokjes ontsmetten met de ontsmettingsspray. De zwemmertjes wachten samen met hun ouder(s) aan de kleedhokjes tot ze opgehaald worden door de lesgever. Vanaf dat moment is de lesgever verantwoordelijk voor de zwemmer. Na afloop van de zwemles, worden de zwemmertjes terug gebracht naar de kleedhokjes. Het is verboden om als ouder(s) de zwemdok te betreden.

8. Kleurrijke zwemmers

De zwemmertjes krijgen bij de start van de lessenreeks een armbandje in een bepaalde kleur. De lesgevers dragen een t-shirt met dezelfde kleuren. Op die manier is het visueel overzichtelijk van welke lesgever de zwemmer zwemles krijgt. De armbandjes worden bijgehouden door de zwemmertjes zelf en worden teruggegeven wanneer deze stopt bij vzw Vlotte Zwemmers.

9. Cafetaria

De cafetaria is gesloten tijdens de zwemlessen en kan ook NIET gebruikt worden om van daaruit de zwemles te volgen.

10. Vroegtijdig beëindigen van een zwemles

De lesgever kan beslissen om een zwemles vroegtijdig te beëindigen ongeacht de reden (ziekte, geen coöperatief gedrag, …) Wanneer de zwemmer te laat komt, wordt er enkel nog lesgegeven voor de resterende tijd.

11. Jokersysteem

Per trimester kan er 1x gebruik gemaakt worden van de joker. Deze kan ingezet worden bij afwezigheid ongeacht de reden. Deze les wordt op het einde van de lessenreeks ingehaald (staat aangegeven in het oranje op de planning). De inhaalles wordt gegeven door de lesgever die op dat moment beschikbaar is op een moment tussen 10u-12u30.

12. Afwezigheid van een lesgever

Bij afwezigheid van een lesgever, zal er vervanging voorzien worden.

13. Verwittigen bij afwezigheid

Indien de zwemmer niet aanwezig kan zijn, gelieve dit ten laatste voor 18u elke vrijdag te laten weten aan de verantwoordelijke. Indien dit niet gebeurt, kan de joker ook niet meer ingezet worden. Indien de zwemmer de nacht van zaterdag op zondag ziek wordt, gelden er andere regels en wordt de verantwoordelijke zo snel mogelijk verwittigd.

14. Extra coronamaatregelen

Vzw Vlotte Zwemmers hecht belang aan de gezondheid van iedereen en verwacht daarom dat de handen ontsmet worden bij het binnenkomen van het zwembad. Daarnaast wordt er ook verwacht dat volwassenen een mondmasker dragen.

Schuiven naar boven