Zwemlessen

Zeepaardje

Binnen deze zwemlijn bieden wij watergewenning aan voor peuters

VANAF 3 à 4 JAAR

De zeepaardjes is een groep die gericht is op de allerkleinsten. Kindjes van 3 tot 4 jaar zijn welkom bij de zeepaardjes.

Bij de zeepaardjes ligt de nadruk niet op het leren zwemmen, maar op watergewenning. Het kind maakt kennis met water, leert zichzelf redden en leert de voorbereidende basistechnieken om te leren zwemmen. Hierbij proberen we het gebruik van zwembandjes en zwemblokjes zo beperkt mogelijk te houden. Op die manier leert het kind, reeds vanaf jonge leeftijd, zich zelfstandig te redden in het water.

De lessen worden gegeven op het tempo van het kind. Een kind van 4 jaar dat nood heeft aan meer lessen watergewenning, kan deze nog volgen en is niet verplicht om de overstap te maken naar de kikkers. De leeftijden zijn eerder richtleeftijden.

Een voorwaarde om uw kind te laten instappen bij de zeepaardjes, is dat het kind zindelijk is. Indien dit nog niet het geval is en u wil uw kind toch laten starten, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het kind een zwempamper aan te doen en het kind voor de aanvang van de les naar het toilet te laten gaan.

Kikker

Leren zwemmen en het zichzelf kunnen redden in het water

VANAF 4 à 5 JAAR

Vanaf 5 jaar is een doorsnee kind op motorisch vlak klaar om te leren zwemmen. Deze kinderen kunnen terecht bij de kikkers. Hierbij leren ze op een speelse manier de arm-en beenbewegingen van schoolslag, leren ze zichzelf redden en wordt er afgewisseld met enkele voorbereidende basisoefeningen voor crawl.

Ook bij de kikkers wordt de nadruk gelegd op het zwemmen zonder zwembandjes of blokjes. Wel wordt er gebruik gemaakt van andere attributen om de bewegingen aan te leren. Wanneer het kind voldoende watergewenning heeft gehad, zou het aanleren van schoolslag zonder blokjes of bandjes geen problemen mogen geven.

Het accent ligt niet alleen op het leren zwemmen, maar evenzeer op het zelfstandig naar de kant geraken.

Als laatste is het doel van de kikkers, het behalen van een 25m-brevet. Ook bij de kikkers wordt er gewerkt op het tempo van het kind. Er wordt dan ook geen termijn geplakt op de periode die gaat van het leren zwemmen tot het behalen van het brevet.

Dolfijn

Verbetering van techniek, alsook het aanleren van andere zwemstijlen

VOOR JONG EN OUD

Bij de dolfijnen zijn zowel jong als oud welkom, op voorwaarde dat de zwemmer een brevet van 25m heeft. Bij de dolfijnen ligt de nadruk op het verbeteren van techniek, maar ook het aanleren van andere zwemstijlen is mogelijk in deze groep. Uiteraard is er bij deze zwemlijnen de mogelijkheid om een brevet te zwemmen.

Tot slot wordt hier voornamelijk gewerkt op vraag van de zwemmer en/of ouder.

Schuiven naar boven